Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξωτερική ποιοτική εκτίμηση του ελέγχου ευαισθησίας των μικροοργανισμών στους αν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση για την Salmonella Enterica
Η παρτίδα 1 καλύπτει την οργάνωση μιας άσκησης εξωτερικής ποιοτικής εκτίμησης για έλεγχο ευαισθησίας των μικροοργανισμών στους αντιμικροβιακούς παράγοντες και στον ορότυπο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης και επιβεβαίωσης ESBL-, επίκτητων AmpC και Salmonella Enterica που παράγει καρμπαπενεμάσες.
Η πιο οικονομική