Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμπεριφορική οικονομική ανάλυση των κινήτρων των επαγγελματιών σε επαγγέλματα υ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Κίνητρα των επαγγελματιών σε επαγγέλματα υγείας: συμπεριφορική οικονομική προσέγγιση
Η μελέτη θα πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες προκειμένου να συμβάλει στην κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν ή επηρεάζουν την ποιότητα των επαγγελματικών υπηρεσιών στην ΕΕ. Αυτό συμβαδίζει πλήρως µε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να αναπτύξει μια ισχυρή γνωσιακή βάση με στόχο τη στήριξη του κανονιστικού πλαισίου για επαγγελματικές υπηρεσίες.
Η πιο οικονομική