Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παρακολούθησης της ξηράς του προγράμματος Copernicus - χαρακτηριστικά ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Αδιαπερατότητα 2018, αλλαγή αδιαπερατότητας 2015-2018 και οικιστική περιοχή 2018,
Η παρτίδα περιλαμβάνει την παραγωγή 3 κύριων προϊόντων:1) Τη συνέχιση των υφιστάμενων προϊόντων κατάστασης αδιαπερατότητας για το έτος αναφοράς 2018, αλλά με μια αύξηση στην χωρική ανάλυση από 20μ σε (τώρα) 10μ,2) Τη συνέχιση των υφιστάμενων προϊόντων αλλαγής αδιαπερατότητας για τα έτη 2015 2018 (στα 20μ) και3) Ένα επίπεδο κατάστασης οικιστικής περιοχής για το 2018 σε χωρική ανάλυση 10 μ.Το HRL αδιαπερατότητας διαθέτει την μεγαλύτερη υφιστάμενη χρονολογική σειρά αδιαπερατότητας για όλα τα HRL ανατρέχοντας στα έτη 2006, 2009, 2012 και 2015 και τα συναφή προϊόντα αλλαγής. Η μέθοδος παραγωγής και η ροή της εργασίας είναι σχετικά σταθερές μέχρι σήμερα, αλλά παρουσιάζονται δύο σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με τα προηγούμενα προϊόντα:1) Το επίπεδο κατάστασης αδιαπερατότητας για το 2018 θα βελτιώσει τη χωρική ανάλυση από μέγεθος 20 m x 20 m pixel σε μέγεθος 10 m x 10 m pixel σε αντιστοιχία με τις τεχνολογικές εξελίξεις και βελτιώσεις,2) Για την παροχή πρόσθετης αξίας, θα συμπεριληφθεί ένα εναρμονισμένο οικιστικό προϊόν, που αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC) ως μέρος του ευρωπαϊκού οικιστικού χάρτη" (ESM), το οποίο θα βασίζεται σε απεικόνιση Sentinel-2 και θα είναι διαθέσιμο πλήρως εναρμονισμένο με το στοιχείο της αδιαπερατότητας, στην ίδια χωρική ανάλυση 10 m x 10 m.
Η πιο οικονομική