Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

La date limite de réception des offres a été prolongée jusqu’au 21/09/2018/. The time limit for receipt of tenders has been extended until 21/09/2018.
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ιατρικής (πολυτομεακή) στις Βρυξέλλες
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
13
Οφθαλμολογία
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Η πιο οικονομική