Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξωτερική παροχή υπηρεσιών πληροφορικής
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
10
Απομακρυσμένη (εκτός έδρας) ανάπτυξη σταθερών τιμών για νέα έργα
Βλέπε μέρος Α για τις τεχνικές προδιαγραφές — Παρτίδα 10 — Καθορισμός των υπηρεσιών.
Η πιο οικονομική