Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Τίτλος:
Υποστήριξη των χωρών της ΕΕ/του ΕΟΧ, των υπό ένταξη χωρών και των χωρών της περι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Παροχή βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων σε θέματα σχετικά με την ετοιμότητα για τις επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας.
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Η πιο οικονομική