Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

1. Les documents de marché traduits en anglais et en néerlandais ont été mis en ligne. Les traductions sont fournies à titre d'information, suite à la demande d’un opérateur économique. Veuillez noter que seule la version originale des documents en français fait foi. 2. Le 26/11/2018, des nouveaux bordereaux de prix corrigés ont été publiés, qui annulent et remplacent ceux qui ont été précédemment publiés. Ce sont ces bordereaux corrigés qui devront être utilisés lors de la soumission.
Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών 06A050/2018/M024 - βιώσιμος καθαρισμός των κτιρίων ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Καθαρισμός των χώρων καθώς και άλλες γενικές υπηρεσίες υγιεινής στα κτίρια ASP, PHS, ATR και RMD
Καθαρισμός των χώρων καθώς και άλλες γενικές υπηρεσίες υγιεινής στα κτίρια ASP, PHS, ATR, RMD
Η πιο οικονομική