Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών νοσοκόμων για την ιατρική υπηρεσία της Ίσπρα στην Ιταλία, Παρτί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Παροχή υπηρεσιών νοσοκόμων (24 ώρες την εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή)
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Τιμή