Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιλογή τραπεζών για την εκτέλεση πληρωμών σε διάφορα νομίσματα της ΕΕ (εκτός το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
4
Πληρωμές σε CZK
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Η πιο οικονομική