Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης και επιμέλειας σε γλώσσες χωρών εκτός ΕΕ
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Αλβανικά, Αραβικά, Μακεδονικά, Νορβηγικά, Ρωσικά, Σερβικά και Τουρκικά
Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης και επιμέλειας για δημοσιεύσεις της EASO και άλλα έγγραφα και προϊόντα στα Αλβανικά, Αραβικά, Μακεδονικά, Νορβηγικά, Ρωσικά, Σερβικά και Τουρκικά.
Η πιο οικονομική