Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών βάσεων δεδομένων διευθύνσεων, διάδοσης και παρακολούθησης μέσων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων διευθύνσεων και διάδοσης
Συντήρηση βάσεων δεδομένων διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες (CRM) και διάδοση των έντυπων και ηλεκτρονικών προϊόντων του ΕΟΠ με συστηματικό και έγκαιρο τρόπο.
Η πιο οικονομική