Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αναδιάρθρωση της αίθουσας διασκέψεων του κτιρίου του παραρτήματος Γ του Δικαστηρ...
Αναθέτουσα αρχή:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Κατασκευή ενός τραπεζιού διασκέψεων επί παραγγελία
Κατασκευή 2 τραπεζιών διασκέψεων με συνολική χωρητικότητα 65 ατόμων και συρταριέρα για βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις των προδιαγραφών και των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών
Τιμή