Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πιλοτικό σχέδιο σχετικά με τους «κανόνες καταγωγής» για τη βάση δεδομένων για τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/08/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Καναδάς
Το τμήμα 2 προκηρύσσεται για την παροχή δεδομένων σχετικά με τους «κανόνες καταγωγής» που εφαρμόζονται στον Καναδά, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά (MADB). Η πρόσβαση στις πληροφορίες θα πραγματοποιείται μέσω της εισαγωγής ενός 4ψήφιου ή 6ψήφιου κωδικού προϊόντος εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) ή της περιγραφής των αγαθών. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη βάση δεδομένων MADB στην ακόλουθη διεύθυνση: http://madb.europa.eu
Άνευ αντικειμένου