Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πιλοτικό σχέδιο σχετικά με τους «κανόνες καταγωγής» για τη βάση δεδομένων για τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/08/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
22
Νότια Αφρική
Το τμήμα 22 προκηρύσσεται για την παροχή δεδομένων σχετικά με τους «κανόνες καταγωγής» που εφαρμόζονται στη Νότια Αφρική, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά (MADB). Η πρόσβαση στις πληροφορίες θα πραγματοποιείται μέσω της εισαγωγής ενός 4ψήφιου ή 6ψήφιου κωδικού προϊόντος εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) ή της περιγραφής των αγαθών. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη βάση δεδομένων MADB στην ακόλουθη διεύθυνση: http://madb.europa.eu
Άνευ αντικειμένου