Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μεταφραστικές υπηρεσίες στα βουλγαρικά, τσέχικα, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, εσθ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
5
Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα αγγλικά
Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα βουλγαρικά, τα κροατικά, τα τσέχικα, τα δανικά, τα ολλανδικά, τα εσθονικά, τα φινλανδικά, τα γαλλικά, τα ελληνικά, τα ουγγρικά, τα ιρλανδικά, τα ιταλικά, τα λετονικά, τα λιθουανικά, τα μαλτέζικα, τα πολωνικά, τα πορτογαλικά, τα ρουμάνικά, τα σλοβακικά, τα σλοβενικά, τα ισπανικά και τα σουηδικά προς τα αγγλικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 18000.
Η πιο οικονομική