Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχεδιασμός και υλοποίηση του πλαισίου ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Μη βιώσιμη χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία
Παρτίδα 1: «Μη βιώσιμη χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία: Ποια είναι η προέλευση των χρημάτων;»
Η πιο οικονομική