Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενοποιημένες υπηρεσίες οπτικοακουστικής παραγωγής, διάδοσης και αρχειοθέτησης, P...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Οπτικοακουστική αρχειοθέτηση, διανομή και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
— υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση της οπτικοακουστικής βιβλιοθήκης,— υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, τη συντήρηση και την υποστήριξη του οπτικοακουστικού περιεχομένου.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
BE
Additional CPV Supplementary CPV
92000000
72000000
32000000