Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
FL/GENAFF19
Αναθέτουσα αρχή:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Υπηρεσίες μετάφρασης από τα αγγλικά προς τα ισλανδικά
Υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων στον τομέα των γενικών υποθέσεων από τα αγγλικά προς τα ισλανδικά.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79530000