Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γλωσσική αναθεώρηση ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου στα Αγγλικά ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Institute for Gender Equality
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Γλωσσική αναθεώρηση ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου σε γλώσσες της ΕΕ εκτός από τα Αγγλικά
Στόχος είναι η παροχή στήριξης στον EIGE μέσω διασφάλισης της γλωσσικής ποιότητας σε δημοσιεύσεις ή κείμενα στον ιστότοπο σε γλώσσες εκτός των Αγγλικών και η διασφάλιση ότι η ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου-γλώσσα στη γλώσσα-στόχο είναι σύµφωνη με το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
00 / LT
Additional CPV Supplementary CPV
73210000