Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Επαγγελματίες: Υποστήριξη και ανταλλαγές σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση (Δίκτυο ευαισθητοποίησης για την ριζοσπαστικοποίηση...
Ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, ιδίως μέσω της παροχής ευκαιριών δικτύωσης, την ανάπτυξη ορθών πρακτικών και του υλικού καθοδήγησης (Παρτίδα 1).
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
BE
Additional CPV Supplementary CPV
85300000
79000000
80500000