Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και ερευνητές: Υποστήριξη και ανταλλαγές σχετικά με την ριζοσπαστικοποίηση
Ενίσχυση των δυνατοτήτων των κρατών μελών, των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και των τρίτων χωρών προτεραιότητας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, ιδίως με την παροχή δυνατοτήτων δικτύωσης, στοχοθετημένες υπηρεσίες με γνώμονα τις ανάγκες και έρευνα και ανάλυση.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
BE
Additional CPV Supplementary CPV
80500000
79000000
98900000
73200000