Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στατιστικές υπηρεσίες στον τομέα της διεύρυνσης, της γειτονίας και της συνεργασί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Συλλογή, επικύρωση και διάδοση δεδομένων για τις χώρες διεύρυνσης και χώρες της ΕΠΓ
Ο στόχος του εν λόγω διαγωνισμού είναι:— δοκιμή των αναθεωρημένων δομών της δημόσιας βάσης δεδομένων της Eurostat (Eurobase) για τις χώρες εκτός ΕΕ και προσαρμογή των ερωτηματολογίων στις αναθεωρημένες δομές,— συλλογή δεδομένων και χρήση τους για τον εμπλουτισμό των τομέων της Eurobase που αφορούν χώρες εκτός ΕΕ,— αξιολόγηση του περιεχομένου των υφιστάμενων άρθρων του Statistics Explained (SE) για να προτείνει είτε τη διαγραφή τους, είτε τη συγχώνευση 2 ή περισσότερων άρθρων SE ή την ενημέρωσή τους με νέα δεδομένα,— προσθήκη νέων άρθρων SE, και— παραγωγή ενημερωτικών δελτίων.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
LU