Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στατιστικές υπηρεσίες στον τομέα της διεύρυνσης, της γειτονίας και της συνεργασί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
4
Σεμινάρια υψηλού επιπέδου για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των χωρών της EECCA
Ο κύριος στόχος της σύμβασης αυτής είναι η παροχή βοήθειας για την οργάνωση, τόσο του πνευματικού περιεχομένου όσο και των υλικοτεχνικών πτυχών των σεμιναρίων υψηλού επιπέδου για τα ανώτερα στελέχη των χωρών της EECCA.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
LU