Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please do not include personal data nor commercially sensitive information in the Question or Subject field when submitting a question
Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD (11 Παρτί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
9
EUROMOD TRANSFER MALTA
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — ΜΑΛΤΑ
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
ES618