Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιβαλλοντικοί λογαριασμοί
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
5
Δευτερογενείς πρώτες ύλες και λογιστική αποβλήτων
Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παρτίδα 5 είναι η δημιουργία σε όλη την ΕΕ ολοκληρωμένων λογαριασμών ροής υλικών και λογαριασμών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των ροών σε δευτερογενείς πρώτες ύλες, καθώς και λογαριασμών φυσικών υλικών αγαθών. Θα υπάρξουν εφάπαξ εκτιμήσεις με τη μορφή περιπτωσιολογικής μελέτης πριν εξεταστεί η τακτική παραγωγή (οι οποίες δεν θα αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης).
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
LU