Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μεταφοράς για μουσειακά αντικείμενα
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Έργα μικρής κλίμακας / Μεταφορές στην ηπειρωτική Ευρώπη
— Ρυθμίσεις μεταφορών που περιλαμβάνουν έργα μικρής κλίμακας ή / και— Μεταφορές στην ηπειρωτική Ευρώπη.Είναι οι εξής:— απλή μεταφορά από σημείο σε σημείο,— μεταφορά μεταξύ διαφόρων τοποθεσιών του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας,— μικρή έκθεση.Η μεταφορά περιλαμβάνει σχεδιασμό, προγραμματισμό και περιστασιακό συντονισμό των συνοδευτικών ταχυμεταφορών για το δανειστή των αντικειμένων.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
BE