Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια καθισμάτων γραφείου που διευκολύνουν την κίνηση για το Δικαστήριο της ...
Αναθέτουσα αρχή:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Σκαμπό γραφείου με μηχανισμό που ανεβοκατεβαίνει
Προμήθεια σκαμπό γραφείου με μηχανισμό που ανεβοκατεβαίνει.
Η χαμηλότερη τιμή
LU