Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
«Προμήθεια επίπλων».
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/11/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/03/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Προμήθεια επίπλων γραφείου για ανώτερο προσωπικό στελέχωσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου...
Στόχος είναι η σύναψη 2 συμβάσεων-πλαισίων με αντικείμενο:— κυρίως την προμήθεια επίπλων γραφείου για ανώτερο στελεχιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών,— συμπληρωματικά, προμήθεια ανταλλακτικών.
Άνευ αντικειμένου