Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες φύλαξης, ασφαλείας και υποδοχής/τηλεφωνικού κέντρου για τις εγκαταστάσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/01/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/04/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Υπηρεσίες φύλαξης και ασφαλείας
Υπηρεσίες φύλαξης και ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στο Παρίσι, Γαλλία, και για τις εγκαταστάσεις της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΟΣΑ και στην Unesco.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
FR