Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για αξιολόγηση, εκτίμηση επιπτώσεων και συμμόρφωσης, υπηρεσίες υ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/04/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Αξιολόγηση συμμόρφωσης και υπηρεσίες νομικής ανάλυσης στους τομείς της πολιτικής για τη δικαιοσύνη και τους καταναλωτές
Σε γενικές γραμμές, οι αναθέσεις στο πλαίσιο αυτής της παρτίδας θα συνίστανται στη στήριξη της ΓΔ μόνο με ανάλυση, αξιολόγηση και εκτίμηση του νομικού πλαισίου, των θεσμικών δομών και πρακτικών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μια ομάδα τρίτων χωρών, σε μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή σε μέρος αυτής ή σε διεθνή/περιφερειακή οργάνωση. Η αξιολόγηση αυτού του πλαισίου θα γίνει σε σχέση με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει χώρες με ενιαία νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, καθώς και χώρες με περίπλοκο πλαίσιο προστασίας δεδομένων (π.χ. πρόσφατοι τομεακοί νόμοι ή διάφορα επίπεδα νομοθεσίας). Και οι δύο μεταφορές δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς και σκοπούς επιβολής του νόμου ενδέχεται να εξεταστούν. Η μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση των συνθηκών κυβερνητικής πρόσβασης για σκοπούς επιβολής του νόμου/εθνικής ασφάλειας.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
BE1