Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
DIGIT/R2/PO/2014/043 Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/12/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Υπηρεσίες ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους IaaS (υποδομή ως υπηρεσία)
Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους IaaS.Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο.
Άνευ αντικειμένου