Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 26/05/2020 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 27/05/2020 at 14:00.
Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαμόρφωσης, Εφαρμογής και Συντήρησης Λογισμικού Πλη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Λογισμικό Microsoft, Υπηρεσίες Τεχνολογίας Microsoft και Συναφείς Τεχνολογίες
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, διαμόρφωσης, εφαρμογής και συντήρησης λογισμικού Πληροφορικής για λύσεις βασισμένες στο λογισμικό της Microsoft, τις υπηρεσίες τεχνολογίας της Microsoft και συναφείς τεχνολογίες.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
NL1