Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 26/05/2020 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 27/05/2020 at 14:00.
Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαμόρφωσης, Εφαρμογής και Συντήρησης Λογισμικού Πλη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Επιχειρησιακός προγραμματισμός πόρων (ERP) βασισμένος στις τεχνολογίες SAP
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, διαμόρφωσης, εφαρμογής και συντήρησης λογισμικού Πληροφορικής όσον αφορά τον επιχειρησιακό προγραμματισμό πόρων (ERP) βασισμένο στις τεχνολογίες SAP.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
NL1