Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

L’ouverture publique prévue le 15/06/2020 à 14h30 n’a pas pu être organisée avec succès, en raison de perturbations informatiques et techniques. Une 2e ouverture publique a eu lieu dans les locaux de la Commission européenne –Luxembourg, le mardi 16/06/2020 - Heure locale: 15H / Adresse: Office Infrastructures et logistiques (OIL)-bâtiment ARIANE, 1er étage, salle A 072, 400 route d’Esch L-1471 Luxembourg
Τίτλος:
Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους τομείς της πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση πυρασφάλειας στον τομέα της πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς — Λουξεμβούργο
Οργάνωση θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης στους τομείς πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς και ευαισθητοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς καθώς και εκκένωσης κτιρίων για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο.
Η χαμηλότερη τιμή
LU00