Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/03/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
9
Πέτρινες επενδύσεις, πλακίδια δαπέδων και τοίχων
Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα των πέτρινων επενδύσεων και των πλακιδίων δαπέδων και τοίχων.
Άνευ αντικειμένου