Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/03/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
10
Ξυλουργικές εργασίες και διαρρύθμιση με βάση το ξύλο
Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα των ξυλουργικών εργασιών και της διαρρύθμισης με βάση το ξύλο.
Άνευ αντικειμένου