Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υποστήριξης και συμβουλών προς τους επισκέπτες της μόνιμης έκθεσης «Exper...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Υλοποίηση και ανάπτυξη σύντομων διαλέξεων και εναλλαγής ρόλων
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση διαλέξεων διάρκειας 60 λεπτών για την ΕΕ στα γερμανικά και τα αγγλικά για ομάδες 20 έως 60 ατόμων και η υλοποίηση δραστηριοτήτων εναλλαγής ρόλων διάρκειας 90 λεπτών στα γερμανικά, και περιστασιακά στα γαλλικά και τα αγγλικά, για ομάδες των 20 έως 38 ατόμων.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
260000.00 EUR
DE30
Additional CPV Supplementary CPV
79610000