Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβουλευτική Υποστήριξη της Μονάδας Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων για την υλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Υποστήριξη διοίκησης σχεδίου
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
269,800.00 EUR
RO
Additional CPV Supplementary CPV
79410000