Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια 8 ηλεκτρικών οχημάτων και 2 υβριδικών οχημάτων (5 παρτίδες)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Προμήθεια 2 (δύο) ηλεκτρικών οχημάτων, κατηγορίας N1 (2/3 καθίσματα) με όγκο φόρτωσης τουλάχιστον 8 m3.
Παρτίδα 1: Προμήθεια 2 (δύο) ηλεκτρικών οχημάτων, κατηγορίας N1 (2/3 θέσεων) με όγκο φόρτωσης τουλάχιστον 8 m3.
Η χαμηλότερη τιμή
110000.00 EUR
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
34144900
34136100