Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τις εγκατα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τις εγκαταστάσεις του EASA και σχετικές υπηρεσίες (γερμανική νομοθεσία)
Για την παρτίδα 1, απαιτείται παροχή βοήθειας, συμβουλών και — εάν κριθεί αναγκαίο — εκπροσώπηση του Οργανισμού ειδικότερα στους τομείς της γερμανικής νομοθεσίας περί ακίνητης εμπορικής ιδιοκτησίας, νομοθεσίας περί μίσθωσης, φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με μισθώσεις, ενοχικού δικαίου καθώς και της υποστήριξης κατά την προδικαστική και δικαστική διαδικασία.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
600,000.00 EUR
DEA23
Additional CPV Supplementary CPV
79110000
79111000
79100000
79112000
79000000