Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πιατικά συλλογικής χρήσης και μαγειρικά σκεύη, πιατικά και υλικά για επίσημες εκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/05/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
4
Προμήθεια λευκών ειδών εστίασης
Άνευ αντικειμένου