Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

See updated version of Tender specifications Part 1 point 2.2 Rules on Access to procurement
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας των MedCOI και συγκριτικής νομικής έρευνα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Η παρτίδα 2 αφορά έρευνες και συνεντεύξεις ικανοποίησης (και σχετικές εκθέσεις με αποτελέσματα) με χρήστες και προσωπικό MedCOI και...
Η παρτίδα 2 αφορά έρευνες και συνεντεύξεις ικανοποίησης (και σχετικές εκθέσεις με αποτελέσματα) με χρήστες και προσωπικό MedCOI και αναθεώρηση των υφιστάμενων εσωτερικών και εξωτερικών μέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
95000.00 EUR
MT
Additional CPV Supplementary CPV
73000000