Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά δεδομένων σχετικά με τους «Δασμούς» και τις «Διαδικασίες και διατυπώσεις» ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Αφγανιστάν — εισαγωγικοί δασμοί και φόροι
Παροχή και ενημέρωση δεδομένων για τα έτη 2016 έως 2018 σχετικά με τους εισαγωγικούς δασμούς και φόρους που ισχύουν στο Αφγανιστάν για το τμήμα «Δασμοί» της βάσης δεδομένων πρόσβασης στην αγορά (MADB). Η πρόσβαση στις πληροφορίες θα είναι δυνατή μέσω της εισαγωγής ενός 4ψήφιου ή 6ψήφιου κωδικού εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) ή της περιγραφής των αγαθών. Η βάση δεδομένων MADB βρίσκεται στη διεύθυνση: http://madb.europa.eu
Άνευ αντικειμένου