Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιχειρησιακή υποστήριξη στις δραστηριότητες παρακολούθησης των καλλιεργειών και...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/07/2021
Ημερομηνία λήξης:
08/11/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Γεωργο-μετεωρολογικά στοιχεία
Στόχος της παρτίδας 1 είναι η απόκτηση και επεξεργασία γεωργο-μετεωρολογικών δεδομένων για εισαγωγή και χρήση στο σύστημα MARS. Οι πηγές μετεωρολογικών δεδομένων προς απόκτηση και επεξεργασία είναι βασικά δύο: παρατηρούμενα καιρικά δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς στην Ευρώπη και τυποποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα που παράγονται στο Ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προγνώσεων (ECMWF - European Centre for Medium-range Weather Forecasts) σε διάφορες χρονικές στιγμές. Η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει τον ποιοτικό έλεγχο, τη χωρική και χρονική συνάθροιση και σχεδόν την πρόσληψη σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα MARS.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
72310000
73000000
72240000
72320000
77100000
72420000