Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of long-term Expertise and Support Staff for the Intellectual Property...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/08/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
5
Project Support Officer - Mexico
Provision of long-term support services for the Intellectual Property Rights Action for Latin America
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
140,352.00 EUR
MX
Additional CPV Supplementary CPV
79951000
79500000