Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών για την κινητοπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Υποστήριξη στον σχεδιασμό και/ή στη διεξαγωγή πλήρους (ων) ή ειδικού (ών) τμήματος (τμημάτων) των διαγωνισμών καινοτομίας
Στόχος της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η επιλογή πολλαπλών αναδόχων συμβάσεων-πλαισίων για την παροχή βοήθειας ως προς τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή διαγωνισμών καινοτομίας.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
550,000.00 EUR
ITH52
Additional CPV Supplementary CPV
72314000