Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών που σχετίζονται με εισερχόμενες πληρωμές, εξερχόμενες πληρωμές,...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/01/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Παροχή υπηρεσιών σχετικών με εισερχόμενες τραπεζικές πληρωμές
Οι δραστηριότητες του Γραφείου χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τα τέλη που καταβάλλουν οι χρήστες του για την καταχώριση των εμπορικών σημάτων και σχεδίων τους. Αυτά τα τέλη μπορούν να καταβληθούν μόνο σε ευρώ, καθώς δεν επιτρέπεται άλλο νόμισμα από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εμπορικά σήματα. Επί του παρόντος, η Υπηρεσία συνεργάζεται με δύο τράπεζες και οι αντίστοιχοι αριθμοί τραπεζικού λογαριασμού περιλαμβάνονται σε όλα τα έντυπα αρχειοθέτησης και δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.Οι εισερχόμενες πληρωμές προμηθειών μπορούν να πραγματοποιούνται με τη μορφή τραπεζικών μεταφορών από τις τράπεζες των χρηστών που είναι εγκατεστημένες σε ολόκληρο τον κόσμο σε έναν από τους δύο διαθέσιμους τραπεζικούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας. Οι χρήστες του Γραφείου μπορούν επίσης να καταβάλλουν τα τέλη τους με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας κατάθεσης εμπορικού σήματος, σχεδίου ή ανανέωσης εμπορικού σήματος της ΕΕ ή καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,025,000.00 EUR
ES521
Additional CPV Supplementary CPV
66110000