Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of long-term Expertise and Support Staff for AL-INVEST Verde Intellect...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/02/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Action Support Officer for AL-INVEST VERDE PI
The purpose of this contract is the provision of long-term administrative and logistic support services for AL-INVEST Verde Intellectual Property Rights Action in Latin America. The scope of the contract is limited to the provision of long-term support, other costs (e.g. for setting up the office and implementing the activites) are excluded.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
132,000.00 EUR
BR / AR / UY / PY
Additional CPV Supplementary CPV
79990000
79500000