Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
FRANET - Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων και έρευνας σχετικά με θέματα θεμελιωδών δ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/03/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
24
Σλοβενία
Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων και έρευνας σχετικά με θέματα θεμελιωδών σε εθνικό επίπεδο.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
440,000.00 EUR
AT130
Additional CPV Supplementary CPV
79315000