Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για τη δημιουργία ενός Κέντρου Στήριξης του ΕΚΤ+
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Παρτίδα 1: Υπηρεσίες γενικής υποστήριξης
Σύμβαση-πλαίσιο για τη δημιουργία ενός Κέντρου Υποστήριξης του ΕΚΤ+ – yπηρεσίες γενικής υποστήριξης.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
9,500,000.00 EUR
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
75100000
79000000